prekazky 01

YOUR BODY DOUBLE 360°

  • Sedivy_Photography_0615123249.jpg
  • Sedivy_Photography_0615130508.jpg
  • Sedivy_Photography_0616150058.jpg
  • Sedivy_Photography_0615130552.jpg
Stručně o překážce
název YOUR BODY DOUBLE 360°
Popis překážky

Překážka YOUR BODY DOUBLE 360°

Popis překážky: Na konstrukci YOUR BODY je pověšený „dvojitý kolovrátek“.

Závodník (závodnice) se musí oběma rukama chytit za barevně označenou trubku (jedna ruka = jedna trubka). Střídavým přehmatáváním se kolovrátek roztáčí. Závodník musí viset průběžně na každé tyči, nesmí vynechat žádnou z nich. Překážka je splněná po úplném obtočení obou částí kolem své osy o 360°.  Tzn. obě ruce musí opět skončit na výchozí barevně označené trubce.

Tým je povinen absolvovat překážku v jedné řadě za sebou. Tzn. na „kolovrátku“ kde začal první z týmu, musí pokračovat i další členové.  Nelze obsadit další ,,kolovrátek” ani v případě, že je prázdný! 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat boční stojany k jejímu zdolání

- jít rovnou na hendikep, překážku je nutné alespoň jednou zkusit (je nutno viset a udělat první ručkovací pohyb směrem vzhůru)

- pomoc ostatních závodníků

- vynechávat jednotlivé tyče “kolovrátku"

- po zahájení visu jakýkoli dotek země