prekazky 01

Treewalk

  • tree walk_rev001_6.jpg
Stručně o překážce
název Treewalk
Popis překážky

Překážka Treewalk

Popis překážky: ručkování po zavěšeném laně a kulatinách

Závodníci (závodnice) musí přeručkovat přes vymezené území po zavěšených segmentech (lano, kůly) bez dotyku země nebo zavětrování. Překážka musí zdolat jedním pokusem. Nástupní a cílové místo je vždy označeno.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- používat ruce a nohy jakýmkoli způsobem

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- dotýkat se země

- vzájemná pomoc závodníků

- chytat se horního okraje trámu

- dotýkat se zavětrování nebo nosných konstrukcí