prekazky 01

SHYBUJ

  • 180616-137.JPG
  • 180616-135.JPG
  • 180616-136.JPG
Stručně o překážce
název SHYBUJ
Popis překážky

Překážka SHYBUJ!

Popis překážky: Ručkování na dřevěných segmentech.  

Varianty: Shybuj ultra, Shybuj T, Shybuj E

Závodník (závodnice) musí přeručkovat zavěšený segment po předem určené trase (start – cíl). Začíná se visem před označenou startovní čárou a končí se vždy za cílovou čárou.

Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- závodník a závodnice menšího vzrůstu mohou využít k nastoupení na zdolání překážky dopomoc ostatních závodníků

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční lana) k jejímu zdolání, než daný segment

- vzájemná pomoc závodníků

- pomáhat si nohama, po segmentu se pouze ručkuje

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země