prekazky 01

SHYBUJ HOOK!

  • ilustarční foto 01.jpg
Stručně o překážce
název SHYBUJ HOOK!
Popis překážky

Překážka SHYBUJ HOOK!

Popis překážky: Ručkování pomocí železných háků.  

Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Závodník (závodnice) musí přeručkovat zavěšený segment po předem určené trase (start – cíl) za pomocí háků, které zavěšuje do kolovrátku se železnými příčkami.  Závodník (závodnice) se musí oběma háky chytit za barevně označenou tyč (jedna ruka (hák) = jedna tyč). Střídavým přehmatáváním se kolovrátek roztáčí. Závodník musí viset průběžně na každé tyči, nesmí vynechat žádnou z nich. Překážka je splněná po úplném obtočení obou částí kolem své osy o 360°.  Tzn. oba háky musí opět skončit na výchozí barevně označené trubce. Háky musí závodník vždy vrátit na místo odkud si je vyzvedl.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- závodník a závodnice menšího vzrůstu mohou využít k nastoupení na zdolání překážky dopomoc dobrovolníka, nebo ostatních závodníků

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukci konstrukční lana) k jejímu zdolání, než daný segment

- vzájemná pomoc závodníků

- pomáhat si nohama, po segmentu se pouze ručkuje

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- odhazovat háky

- zdolávat překážku pouze rukama bez použití háků