prekazky 01

Lumberjack

  • 180505-250.JPG
  • Sedivy_Photography_FB-8980.jpg
  • Sedivy_Photography_FB-8876.jpg
Stručně o překážce
název Lumberjack
Popis překážky

Překážka Lumberjack

Popis překážky: nošení břemene - dřevěných klád

Závodník (závodnice) musí proběhnou vyznačenou trasu s dřevěnou kládou v ruce. Kládu je možné přenášet jakýmkoliv způsobem, nesmí se však táhnout ani jinak ji dotýkat země. 

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: NE

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

-zastavit se, kládu položit a poté opět s kládou pokračovat v cestě

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- opouštět předem danou trasu

- táhnout kládu nebo jiný dotek klády se zemí