prekazky 01

CORNY

  • 180401-329.JPG
  • Sedivy_Photography_FB-5190.jpg
Stručně o překážce
název CORNY
Popis překážky

Překážka CORNY

Popis překážky: Prolézací konstrukce, kde se přelézají klády předem určeným způsobem. Vše bez dotyku země. Klády, které zdolávají spodem (vrchem) jsou

barevně označeny. Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Při nezdolání překážky následuje hendikep. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Druh a trasu hendikepu určí pořadatel podle lokality daného závodu.

Při zdolávání překážky je nutné začít první (nástupní) kládou a to tak, že po ní ručkuje hlavou napřed.

Jakmile doručkuje k první kolmé kládě začíná libovolným způsobem přelézat a podlézat další kůly.

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. upevňovací popruhy) k jejímu zdolání

- měnit způsob zdolávání jednotlivých klád, je předem dáno, která se má podlézt a která přelézt

- vzájemná pomoc závodníků

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky svislých prvků konstrukce nohama

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

  

hlavni partneri

  

CSOB Pojistovna script negativ 

Under Armour

rebel 01

corny new ALPA pozitiv kopie       Your Body logo tyrkys white