prekazky 01

ALPA

  • 180505-282.JPG
  • Sedivy_Photography_FB-6479.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_02132044.jpg
  • 180401-059.JPG
Stručně o překážce
název ALPA
Popis překážky

Překážka Alpa

Popis překážky: Nošení sudů (barelů) po předem stanovené trase. Muži mají velký sud, ženy a junioři barel. Závodník na startu vezme sud do náručí, obejme jej, nedrží za dno, ani za hrany, prostě jako když medvěd leze na strom. Po zdolání trasy jej odloží na předem stanovené místo.

Překážka je povinná, bez možnosti hendikepu.

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- nosit sud (barel) v náručí (na břiše, nebo na hrudníku) ve svislé poloze

- kdykoliv sud (barel) odložit a odpočinout si, ale je nutné jej na stejném místě odložit a zase zvednout a pokračovat dál

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- zkracování trasy (okruhu)

- odhazovat sudy (barely) po zdolání okruhu

- jakákoliv si vzájemně pomáhat

- koulet a valit sudy (barely) před sebou

- postupně je popohazovat dopředu

- nosit sud (barel) na rameni

- nosit sud (barel) na ležato

- nosit sud (barel) za hrany (dna), popřípadě za madla

- nosit sud (barel) za někoho jiného

- mužům nosit sudy (barely) určené pro ženy a juniory

  

hlavni partneri

  

CSOB Pojistovna script negativ 

Under Armour

rebel 01

corny new ALPA pozitiv kopie       Your Body logo tyrkys white