prekazky 01

YES HANDS

  • NED_6443.jpg
Stručně o překážce
název NO HANDS
Popis překážky

YES HANDS

Popis překážky: Balanční kladina zavěšená.

Závodník (závodnice) musí přejít kladinu, která je zavěšená a překonat ji kompletně i přes nosnou konstrukci bez doteku země. Překážku lze při neúspěšném pokusu opakovat. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.  Pro překonání překážky lze použít rukou. 

 

VZÁJEMNÁ POMOC: ZAKÁZÁNA

HENDIKEP: ANO

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- po kladině přecházet pouze pomocí nohou 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční prvky) k jejímu zdolání, než daný segment