prekazky 01

WIPE OUT

  • DSC_0011.jpg
Stručně o překážce
název WIPE OUT
Popis překážky

WIPE OUT

Popis překážky: Balanční překážka 

Soutěžící musí přejít nafukovací míče předem určeným směrem (start – cíl). Start a cíl jsou označeny. Překážku nelze při neúspěšném pokusu opakovat. Jakýkoliv kontakt se zemí (modrá plocha) v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.  Soutěžící má na překonání překážky 20vt. A musí ji absolvovat bez obuvi.

 

VZÁJEMNÁ POMOC: ZAKÁZÁNA

HENDIKEP: ANO

RETRY: NE

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- dotýkat se nafouknutých míčů jakoukoli částí těla 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země (modrá plocha)

- používat obuv

- přesáhnout limit 20 vteřin