prekazky 01

VÝMYK

  • ilustarční foto 01.jpg
Stručně o překážce
název VÝMYK
Popis překážky

VÝMYK

Popis překážky: silová překážka. Soutěžící má možnost výběru výšky hrazdy, na které musí provést úplný výmyk. 

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- úchop podhmat i nadhmat 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat boční stojny k jejímu zdolání

- jít rovnou na hendikep, překážku je nutné alespoň jednou zkusit (je nutno viset a udělat první pohyb směrem vzhůru 

- pomoc ostatních závodníků