prekazky 01

UNDERGROUND

  • Sedivy_Photography_FB_09113900.jpg
Stručně o překážce
název UNDERGROUND
Popis překážky

Překážka UNDERGROUND

Popis překážky: Průběh podzemním tunelem

Závodník (závodnice) musí proběhnou podzemní tunel po vytyčené trase. V tunelu může být tma (šero) i voda. 

 

Vzájemná pomoc: POVOLENA

Hendikep: NE

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- vzájemná pomoc závodníků
 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- opouštět předem danou trasu

- používat baterku (vyjma nočního závodu)