prekazky 01

TRENCHES

  • Sedivy_Photography_FB_24105244.jpg
Stručně o překážce
název TRENCHES
Popis překážky

TRENCHES

Popis překážky: Zákopy.

 

Překážka se zdolává pouze ve vymezeném prostoru. 

Vzájemná pomoc: POVOLENA

Hendikep: NE

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- obíhat zákopy

- používat vytyčovací kolíky a značení