prekazky 01

SHYBUJ 2.0

  • Sedivy_Photography_0811151651.jpg
  • Sedivy_Photography_0811152328.jpg
Stručně o překážce
název SHYBUJ 2.0
Popis překážky

Překážka SHYBUJ 2.0

Popis překážky: Balanční kladina půlkruhová.

Závodník (závodnice) musí přejít kladinu předem určeným směrem (start – cíl). Start a cíl jsou označeny. Překážku lze při neúspěšném pokusu opakovat. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.  Závodník (závodnice) musí začít překážku šlápnutím na vyznačený start. Za splněnou je považován dotek nohy na vyznačeném bodu v cíli.

 

VZÁJEMNÁ POMOC: ZAKÁZÁNA

HENDIKEP: ANO

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- po kladině přecházet pouze pomocí nohou 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční lana) k jejímu zdolání, než daný segment

- vzájemná pomoc závodníků

- pomáhat si rukama

- lézt po čtyřech

- plazit se po kladině po břiše

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- používat jakékoli předměty ke zdolání překážky