prekazky 01

RODEO

  • IMG_6663.JPG
Stručně o překážce
název RODEO
Popis překážky

RODEO

Popis překážky: Balanční překážka  

Soutěžící musí přejít visutou kládu předem určeným směrem (start – cíl). Pro překonání kladiny je možné využívat pouze lano přehozené přes horní kládu. Jakýkoliv kontakt se zemí nebo nosnou konstrukcí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Překážka je splněna dosažením cílového prostoru, který je vyznačen. Nástupní místo je vyznačeno.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • po kladině přecházet pouze pomocí nohou
  • držet horní lano jakýmkoli způsobem

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky k jejímu zdolání, než zavěšenou kládu a rodeové lano
  • vzájemná pomoc závodníků
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země
  • používat jakékoli předměty ke zdolání překážky  
  • dotýkat se horní klády jinak než lanem