prekazky 01

JUMPING BAG

  • IMG_9637.JPG
Stručně o překážce
název JUMPING BAG
Popis překážky

JUMPING BAG

Popis překážky: Skákání snožmo v pytli po předem stanovené trase. Soutěžíci si jej vezme na předem určeném místě, kde jej po zdolání trasy zpět odloží na stanovené místo.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZANÁ

Hendikep: NE

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- držet pytel jakkoli

- kdykoliv pohyb zastavit a odpočívat

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- zkracování trasy (okruhu)

- jakákoliv vzájemná pomoc

- posouvat se vpřed jiným pohybem nežli skoky snožmo