prekazky 01

FARMER WALK

  • spacer farmera.jpg
Stručně o překážce
název FARMER WALK
Popis překážky

FARMER WALK

Popis překážky: Soutěžící vezme břemeno odpovídající jeho kategorii (muž – dvě závaží, žena, junioři, juniorky- jedno) a jakýmkoli způsobem (pomocí vlastního těla) jej přenese z výchozího bodu do stanoveného koncového bodu a zpět. Na trase je dovoleno odpočívat se zastávkou.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: NE

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- kdykoliv závaží odložit a odpočinout si, ale je nutné je na stejném místě odložit a zase zvednout a pokračovat dál

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- zkracování trasy (okruhu)

- odhazovat závaží po zdolání okruhu

- jakákoliv vzájemná pomoc

- nosit závaží za někoho jiného