prekazky 01

Down and under

  • 0W9A1520.jpg
  • 0W9A1432.jpg
Stručně o překážce
název Colt or cold
Popis překážky

Překážka Down and under

Popis překážky: ručkování spodem po kládách

Závodníci/(závodnice) musí přeručkovat přes vymezené území po podélných a příčných kládách za pomocí rukou a nohou bez dotyku země nebo zavětrování. Překážka musí zdolat jedním pokusem. Na konci překážky se musí závodník dotknout nohou země až za vymezeným prostorem (bude vyznačeno).

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- používat ruce a nohy

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- dotýkat se země

- vzájemná pomoc závodníků

- dotýkat se zavětrování nebo nosných konstrukcí