prekazky 01

BUCKET

  • ANT_1043.jpg
Stručně o překážce
název BUCKET
Popis překážky

BUCKET

Popis překážky: Nošení kýble po předem stanovené trase. Muži mají těžší a větší kýbl, junioři a ženy lehčí a menší. Soutěžící si kýbl naplní po značku (pískem, kamením, štěrkem, vodou) a následně jej nese po vyznačené trase a po jejím zdolání kýbl vyprázdní a odloží na předem stanovené místo. V případě, že se z kýble během okruhu obsah vysype, musí soutěžící zahájit plnění překážky úplně od začátku.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZANÁ

Hendikep: NE

Retry: ANO 

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- kdykoliv kýbl odložit a odpočinout si, ale je nutné jej na stejném místě odložit a zase zvednout a pokračovat dál

- nosit kýbl tak, že se z něj nevysypává obsah

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- zkracování trasy (okruhu)

- odhazovat kýbl po zdolání okruhu

- jakákoliv vzájemná pomoc

- postupně kýbl popohazovat dopředu

- mužům nosit kýble určené pro ženy