prekazky 01

ALPA SUDY

 • 180505-282.JPG
 • Sedivy_Photography_FB-6479.jpg
 • Sedivy_Photography_FB_02132044.jpg
 • 180401-059.JPG
Stručně o překážce
název ALPA SUDY
Popis překážky

Překážka ALPA SUDY

Popis překážky: Nošení sudů (barelů) po předem stanovené trase. Muži mají velký sud, ženy a junioři barel, juniorky jednodušší variantu. Závodník na startu vezme sud do náručí, obejme jej, nedrží za dno, ani za hrany. Po zdolání trasy jej odloží na předem stanovené místo.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZANÁ

Hendikep: NE

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

 • nosit sud (barel) v náručí (na břiše, nebo na hrudníku) ve svislé poloze
 • kdykoliv sud (barel) odložit a odpočinout si, ale je nutné jej na stejném místě odložit a zase zvednout a pokračovat dál

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

 • zkracování trasy (okruhu)
 • odhazovat sudy (barely) po zdolání okruhu
 • jakákoliv si vzájemně pomáhat
 • koulet a valit sudy (barely) před sebou (s výjimkou kat. JUNIORKY)
 • postupně jej popohazovat dopředu
 • nosit sud (barel) na rameni
 • nosit sud (barel) naležato
 • nosit sud (barel) za hrany (dna), popřípadě za madla
 • nosit sud (barel) za někoho jiného
 • mužům nosit sudy (barely) určené pro ženy a juniory