prekazky 01

YOUR BODY

  • Sedivy_Photography_0615123249.jpg
  • Sedivy_Photography_0615130508.jpg
  • Sedivy_Photography_0616150058.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_09151439.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_09145913.jpg
Stručně o překážce
název YOUR BODY
Popis překážky

Překážka YOUR BODY

Popis překážky: 

Var. 1. SHYB - Závodník musí provést daný počet shybů za sebou bez toho, aniž by se dotkl země. Shyby počítá nahlas. Brada musí jít nad úroveň tyče a při pohybu dolů musí jít do visu v natažených rukou.  MAX (muži 10x, ženy 5x), ORIGINAL, NIGHT, RUN (muži 5x, ženy 3x).

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- odpočívat ve visu

- držet se tyče pouze rukama

- podhmat i nadhmat 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- dotýkat se nohama země nebo konstrukce během pokusu

- přerušit pokus dotykem země a pak pokračovat

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Var. 2. KOLOVRÁTEK Závodník (závodnice) se musí oběma rukama chytit za barevně označenou trubku (jedna ruka = jedna trubka). Střídavým přehmatáváním se kolovrátek roztáčí. Závodník musí viset průběžně na každé tyči, nesmí vynechat žádnou z nich. Překážka je splněná po úplném obtočení obou částí kolem své osy o 360°.  Tzn. obě ruce musí opět skončit na výchozí barevně označené trubce.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- odpočívat ve visu

- držet se tyče pouze rukama

- podhmat i nadhmat 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat boční stojany k jejímu zdolání

- jít rovnou na hendikep, překážku je nutné alespoň jednou zkusit (je nutno viset a udělat první ručkovací pohyb směrem vzhůru)

- pomoc ostatních závodníků

- vynechávat jednotlivé tyče “kolovrátku"

- po zahájení visu jakýkoli dotek země

- protáčení jednotlivých tyčí/úder do tyče se záměrem posunout kolovrátek

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Var. 3. RYBÍ SCHŮDKY Závodník (závodnice) se musí oběma rukama chytit za trubku a být v úplném visu bez doteku země. Následně vyskakuje s tyčí vzhůru do zubů konstrukce. Překážka je splněná po úspěšném dokončení výskoku (muži 3x, ženy 1x) o jakoukoli úroveň vzhůru. Podmínkou je, že obě strany tyče jsou ve stejné rovině. Pokud tyč není ve stejné rovině, pokus se nepočítá jako dokončený. V případě, že skok je dokončen tak, že tyč není na obou stranách ve stejné rovině, takový pokus se nepočítá jako platný skok (tzv. půlskok) a závodník (závodnice) musí udělat ještě jeden „půlskok“ do stejné roviny, aby byl takový pokus platný jako dokončený skok.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- odpočívat ve visu

- držet se tyče pouze rukama

- podhmat i nadhmat

- jakákoli délka výskoku vzhůru

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- dotýkat se nohama země nebo konstrukce během pokusu

- přerušit pokus dotykem země a pak pokračovat

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 SLOW LINE-FAST LINE 

Závodník (závodnice) přibíhá ke konstrukci YOUR BODY a vybírá si, zda chce plnit rychlejší (ale náročnější), variantu FAST LINE– RYBÍ SCHŮDKY nebo jednodušší variantu SLOW LINE – KOLOVRÁTEK doplněnou o slow line hendikep.

PŘÍPAD FAST LINE – 1. závodník splní rybí schůdky dle pravidel, ihned odbíhá v trase dále, 2. nesplní dle pravidel, jde na kolovrátek. 2A: Když kolovrátek splní dle pravidel, dělá jen krátký hendikep (označeno SLOW LINE HENDIKEP) a poté může odbíhat. 2B: Když nesplní ani kolovrátek, dělá jen hlavní hendikep (raky) – (označeno HENDIKEP).

PŘÍPAD SLOWLINE: 1. Závodník si vybere slowline, kolovrátek splní dle pravidel, dělá jen krátký hendikep (označeno SLOW LINE HENDIKEP) a poté může odbíhat. 2. Když nesplní kolovrátek, dělá jen hlavní hendikep (raky) – (označeno HENDIKEP).

PŘÍPAD MIX/TÝM: Členové mixů/týmů mohou plnit jakoukoli kombinaci SLOW LINE/ FAST LINE. Např. jeden člen týmu rybí schůdky a tři kolovrátek. Při nesplnění jakékoli části, dělají hendikep všichni společně. Platí i pro SLOW LINE HENDIKEP. Tzn. pokud tři členové týmu udělají kolovrátek a jeden rybí schůdky, jdou všichni společně na slow line hendikep. Pokud např. jeden člen týmu zvládne rybí schůdky, dva členové zvládnou kolovrátek a jeden člen kolovrátek nezvládne, tak všichni jdou společně na hlavní hendikep (raky).