prekazky 01

YOUR BODY

  • Sedivy_Photography_0615123249.jpg
  • Sedivy_Photography_0615130508.jpg
  • Sedivy_Photography_0616150058.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_09151439.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_09145913.jpg
Stručně o překážce
název YOUR BODY
Popis překážky

Překážka YOUR BODY

Popis překážky: 

Var. 1. SHYB - Závodník musí provést daný počet shybů za sebou bez toho, aniž by se dotkl země. Shyby počítá nahlas. Brada musí jít nad úroveň tyče a při pohybu dolů musí jít do visu v natažených rukou.  MAX (muži 10x, ženy 5x), ORIGINAL, NIGHT, RUN (muži 5x, ženy 3x).

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- odpočívat ve visu

- držet se tyče pouze rukama

- podhmat i nadhmat 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- dotýkat se nohama země nebo konstrukce během pokusu

- přerušit pokus dotykem země a pak pokračovat

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Var. 2. KOLOVRÁTEK Závodník (závodnice) se musí oběma rukama chytit za barevně označenou trubku (jedna ruka = jedna trubka). Střídavým přehmatáváním se kolovrátek roztáčí. Závodník musí viset průběžně na každé tyči, nesmí vynechat žádnou z nich. Překážka je splněná po úplném obtočení obou částí kolem své osy o 360°.  Tzn. obě ruce musí opět skončit na výchozí barevně označené trubce.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- odpočívat ve visu

- držet se tyče pouze rukama

- podhmat i nadhmat 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat boční stojany k jejímu zdolání

- jít rovnou na hendikep, překážku je nutné alespoň jednou zkusit (je nutno viset a udělat první ručkovací pohyb směrem vzhůru)

- pomoc ostatních závodníků

- vynechávat jednotlivé tyče “kolovrátku"

- po zahájení visu jakýkoli dotek země

- protáčení jednotlivých tyčí/úder do tyče se záměrem posunout kolovrátek

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Var. 3. RYBÍ SCHŮDKY Závodník (závodnice) se musí oběma rukama chytit za trubku a být v úplném visu bez doteku země. Následně vyskakuje s tyčí vzhůru do zubů konstrukce. Překážka je splněná po úspěšném dokončení výskoku (muži 3x, ženy 1x) o jakoukoli úroveň vzhůru. Podmínkou je, že obě strany tyče jsou ve stejné rovině. Pokud tyč není ve stejné rovině, pokus se nepočítá jako dokončený. V případě, že skok je dokončen tak, že tyč není na obou stranách ve stejné rovině, takový pokus se nepočítá jako platný skok (tzv. půlskok) a závodník (závodnice) musí udělat ještě jeden „půlskok“ do stejné roviny, aby byl takový pokus platný jako dokončený skok.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- odpočívat ve visu

- držet se tyče pouze rukama

- podhmat i nadhmat

- jakákoli délka výskoku vzhůru

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- dotýkat se nohama země nebo konstrukce během pokusu

- přerušit pokus dotykem země a pak pokračovat

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 SLOW LINE-FAST LINE 

Závodník (závodnice) přibíhá ke konstrukci YOUR BODY a vybírá si, zda chce plnit rychlejší (ale náročnější), variantu FAST LINE– RYBÍ SCHŮDKY nebo jednodušší variantu SLOW LINE – KOLOVRÁTEK doplněnou o slow line hendikep.

PŘÍPAD FAST LINE – 1. závodník splní rybí schůdky dle pravidel, ihned odbíhá v trase dále, 2. nesplní dle pravidel, jde na kolovrátek. 2A: Když kolovrátek splní dle pravidel, dělá jen krátký hendikep (označeno SLOW LINE HENDIKEP) a poté může odbíhat. 2B: Když nesplní ani kolovrátek, dělá jen hlavní hendikep (raky) – (označeno HENDIKEP).

PŘÍPAD SLOWLINE: 1. Závodník si vybere slowline, kolovrátek splní dle pravidel, dělá jen krátký hendikep (označeno SLOW LINE HENDIKEP) a poté může odbíhat. 2. Když nesplní kolovrátek, dělá jen hlavní hendikep (raky) – (označeno HENDIKEP).

PŘÍPAD MIX/TÝM: Členové mixů/týmů mohou plnit jakoukoli kombinaci SLOW LINE/ FAST LINE. Např. jeden člen týmu rybí schůdky a tři kolovrátek. Při nesplnění jakékoli části, dělají hendikep všichni společně. Platí i pro SLOW LINE HENDIKEP. Tzn. pokud tři členové týmu udělají kolovrátek a jeden rybí schůdky, jdou všichni společně na slow line hendikep. Pokud např. jeden člen týmu zvládne rybí schůdky, dva členové zvládnou kolovrátek a jeden člen kolovrátek nezvládne, tak všichni jdou společně na hlavní hendikep (raky).

  

hlavni partneri

  

CSOB Pojistovna script negativ 

Under Armour

rebel 01

corny new ALPA pozitiv kopie       Your Body logo tyrkys white