prekazky 01

Colafit cubes

  • Sedivy_Photography_FB_01123119.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_01123108.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_01123706.jpg
Stručně o překážce
název Colafit cubes
Popis překážky

Překážka Colafit cubes

Popis překážky: skok snožmo na řadu dřevěných kostek.

Překážka je povinná, bez možnosti hendikepu. Skáče se jediným možným způsobem – snožmo (obě nohy současně).

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: NE

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • seskočit dolů libovolným způsobem
  • mezi kostkami odpočívat

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • naskočit/nakročit z jedné nohy
  • pomáhat si ve výskoku rukama