prekazky 01

ANTONIE & EMMA

  • DSC_6028.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_02152657.jpg
Stručně o překážce
název ANTONIE & EMMA
Popis překážky

Překážka ANTONIE & EMMA

Popis překážky: Pohyb přítahy nahoru po šikmé plošině.

Závodník nejdříve zalehne na plošinu a začne se přitahovat od barevně vyznačeného místa. Cílem je dostat se pouze pomocí přítahů rukou po šikmé lavičce na horní hranu bariéry. Po dotyku horní hrany lavičky se vrací (klouže) zpět k barevně vyznačenému místu startu. K pohybu nahoru je možné použít i špiček nohou. Nohy musí být po celou dobu vedle sebe.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- přitahovat se jakýmkoli způsobem

- pomoc špiček nohou (tzv. píďalkování) za předpokladu, že tělo zůstává celou svojí plochou na plošině

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat boční části překážky (zavětrování) k jejímu zdolání

- pomoc ostatních závodníků

- používat vnitřní část nohou ke zjednodušení pohybu

- naskakovat na plošinu

- zvedat pánev nad úroveň plošiny

- po dosažení horní hrany seskakovat

- při pohybu vzhůru mít nohy mimo plošinu

- využívat jiné části konstrukce (např. opěrnou stojnu pod lavicí)