prekazky 01

CORNY

  • 180401-329.JPG
  • Sedivy_Photography_FB-5190.jpg
Stručně o překážce
název CORNY
Popis překážky

Překážka CORNY

Popis překážky: Prolézací konstrukce, kde se přelézají klády předem určeným způsobem za pomocí rukou a nohou. Vše bez dotyku země. Klády, které se zdolávají spodem (vrchem) jsou barevně označeny.  Při nezdolání překážky následuje hendikep. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.

Varianta: PRODLOUŽENÉ CORNY.

Při zdolávání překážky je nutné začít první (nástupní) kládou a to tak, že se po ní spodem ručkuje hlavou napřed.

Jakmile doručkuje k první kolmé kládě začíná daným způsobem střídavě přelézat a podlézat další kůly.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • V průběhu překonávání překážky odpočívat, ale tak že závodník nesmí bránit/zdržovat závodníky za sebou

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky (např. upevňovací popruhy) k jejímu zdolání
  • měnit způsob zdolávání jednotlivých klád, je předem dáno, která se má podlézt a která přelézt
  • vzájemná pomoc závodníků
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky svislých prvků konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země