prekazky 01

WORKOUT

  • Sedivy_Photography_FB_30110553.jpg
Stručně o překážce
název WORKOUT
Popis překážky

Překážka WORKOUT

Popis překážky: překonání železné konstrukce pomocí ručkování na příčných tyčích a bradlech.

Překážka má dvě na sebe navazující části: bradla a ručkovací žebřík. Závodník/závodnice jde překážku na jeden pokus (vcelku) a nesmí překážku opustit nebo rozdělit její plnění na dvě části. Nesmí mezi bradly a ručkování ani odpočívat.

Pořadí překážek je dáno směrem běžeckého koridoru.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno: 

- odpočívat ve visu na ručkovacím žebříku a ve sporu na bradlech

- dotýkat se ručkovacího žebříku a bradel pouze rukama

- úchop podhmat i nadhmat 

- vynechávat jednotlivé příčky při ručkování

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- odpočívat při přechodu z bradel na ručkování nebo opačně, závodník/závodnice musí být neustále při přechodu mezi překážkami neustále v pohybu vpřed – pokud bude závodník/závodnice odpočívat následuje hendikep

- využívat boční stojny k jejímu zdolání nebo k odpočinku

- jít rovnou na hendikep, překážku je nutné alespoň jednou zkusit (je nutno viset a udělat první ručkovací pohyb směrem vzhůru nebo se postavit do vzporu na bradlech)

- pomoc ostatních závodníků

- po zahájení visu/vzporu jakýkoli dotek země

- používat nohy k překonávání překážky nebo k odpočinku