prekazky 01

SHYBUJ COOL

  • Sedivy_Photography_0615115605.jpg
  • Sedivy_Photography_0615115821.jpg
  • Sedivy_Photography_0615115227.jpg
  • Sedivy_Photography_0615115833.jpg
Stručně o překážce
název SHYBUJ COOL
Popis překážky

Překážka SHYBUJ COOL

Popis překážky: Šplh na dřevěný, pohyblivý kůl, který je zavěšený.

Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Jakmile závodník/závodnice naskočí na kůl, musí pokračovat ve šplhání. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Překážka je považovaná za splněnou, jakmile se závodník (závodnice) dotkne rukou vymezeného prostoru na kůlu.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

Retry: NE

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

-  šplhat po kůlu jakýmkoli způsobem

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční lana) k jejímu zdolání, než daný kůl

- vzájemná pomoc závodníků

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- používat jakýkoli materiál jako nástupní plošinu

- využívat druhou překážku ke zdolání vlastního kůlu