prekazky 01

SHYBUJ BEAM

  • 180812-016.JPG
Stručně o překážce
název SHYBUJ BEAM
Popis překážky

SHYBUJ BEAM

Popis překážky: Balanční kladina.  

Závodník (závodnice) musí přejít kladinu předem určeným směrem (start – cíl). Pro překonání kladiny je možné využívat pouze válců a kolíků, nikoliv základny kladiny. Povinný je pouze první a poslední segment kladiny, který je označen. Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Jakýkoliv kontakt se zemí nebo základnou kladiny v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

Retry: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- po kladině přecházet pouze pomocí nohou

- vynechávat jednotlivé segmenty

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční lana) k jejímu zdolání, než daný segment

- vzájemná pomoc závodníků

- pomáhat si rukama

- lézt po čtyřech

- plazit se po kladině po břiše

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- používat jakékoli předměty ke zdolání překážky