prekazky 01

INTUBACE

  • Snímek obrazovky 2021-02-11 v 20.51.12.png
Stručně o překážce
název INTUBACE
Popis překážky

Překážka INTUBACE

Popis překážky: Ručkovací konstrukce s trubičkami, které se navlékají na ostny.

Závodník (závodnice) musí překonat překážku nasouváním trubiček na ostny konstrukce. V momentě, kdy závodník visí plně na kolíku/kolících, se nemůže vrátit zpět na začátek. Při zdolávání překážky je nutné začít prvním ostnem, poté je povoleno navlékat trubičky libovolně na jakýkoliv osten. Konec překážky je definován zazvoněním rukou či trubičkou. Po zdolání překážky je nutné obě trubičky vrátit na předem určené místo. 

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- závodník a závodnice menšího vzrůstu mohou využít pomocné stupně k nastoupení na zdolání překážky

- zazvonit trubičkou, kterou má závodník pevně v ruce

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční zavětrování, nosné části) k jejímu zdolání

- vzájemná pomoc závodníků

- k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce (stojny)

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- po dokončení překážky pohazovat trubičky po závodišti

- zdolávat překážku pouze rukama bez použití trubiček

- zvonit jinou čátí těla než rukou či hákem