prekazky 01

HAPPY LINE

  • Sedivy_Photography_FB_20124833.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_16130059.jpg
Stručně o překážce
název HAPPY LINE
Popis překážky

Překážka HAPPY LINE

Popis překážky: Balanční kladina.  

Závodník (závodnice) musí přejít kladinu předem určeným směrem (start – cíl). Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Jakýkoliv kontakt se zemí nebo základnou kladiny v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. 

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

RETRY:  ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- po kladině přecházet pouze pomocí nohou

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční lana) k jejímu zdolání, než daný segment

- vzájemná pomoc závodníků

- pomáhat si rukama

- lézt po čtyřech

- plazit se po kladině po břiše

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- používat jakékoli předměty ke zdolání překážky