prekazky 01

GR COMBO

  • Sedivy_Photography_FB_20124316.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_20134908.jpg
Stručně o překážce
název GR COMBO
Popis překážky

Překážka GR COMBO

Popis překážky: Kombinovaná překážka, která se skládá min. ze dvou rozdílných částí.

Při zdolávání překážky je nutné začít prvním (nástupním) chytem. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Překážka je splněna dotekem rukou posledního segmentu/zvonku. Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. 

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

RETRY: NE

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

-  závodník a závodnice využijí k nástupu na překážku pouze připravený stupeň

-  vynechávat jednotlivé segmenty

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

-  využívat jiné části překážky (např. konstrukční lana) k jejímu zdolání, než určené segmenty

-  k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce (stojny)

-  vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky

-  dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama

-  dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země