prekazky 01

COLAFIT EXTRASTRONG

  • untitled-7344.jpg
  • untitled-7347.jpg
Stručně o překážce
název COLAFIT EXTRASTRONG
Popis překážky

Překážka COLAFIT EXTRASTRONG

Popis překážky: Horolezecká boulder konstrukce s chyty a stupy.

První (nástupní) a poslední chyt jsou označeny barvou (páskou/zvonkem). Závodník (závodnice) musí překonat překážku za použití horolezeckých chytů a stupů.  

Překážku lze opakovat. Při nezdolání překážky následuje hendikep. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Druh a trasu hendikepu určí pořadatel podle lokality daného závodu. Při zdolávání překážky je nutné začít současně prvním (nástupním) chytem a stupem a ukončit dotykem posledního chytu nebo zazvoněním na zvonek (pouze rukou).

Video: https://www.facebook.com/czechgladiatorrace/videos 

 

HENDIKEP: ANO

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- ke zdolání překážky použít pouze horolezecké stupy a chyty (viz. obrázek)

- boční hranu kostky

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat horní hrany desky (konstrukce) překážky k jejímu zdolání

- jakákoli vzájemná pomoc závodníků

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země