prekazky 01

CAPTAIN HOOK

  • Sedivy_Photography_FB_07172426.jpg
  • Sedivy_Photography_FB_07172316.jpg
  • DSC_1413.jpg
Stručně o překážce
název CAPTAIN HOOK
Popis překážky

Překážka CAPTAIN HOOK

Popis překážky: Ručkovací konstrukce pomocí háků.  Překážka je splněna přechodem tyče ve visu na hácích z jedné strany na druhou a zazvoněním na zvonek ruhou nebo došlapem až za vymezenou čáru.

Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Při zdolávání překážky je nutné začít ve stoji a ve visu.

Varianta FAST LINE I.: Použití tyče s doplňujícími hrboly.

Varianta FAST LINE II.: Použití háků s kulovitými držadly.

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- závodník/nice využijí k nástupu na překážku pouze připravený stupeň

- závodník/nice začínají z místa a  ve visu

- držet háky pouze za dřevěnou násadu

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční tyče) k jejímu zdolání, než chyty 

- k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce (stojny)

- vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- držet háky za kovovu část