prekazky 01

ARM ELEVATOR

  • Sedivy_Photography_FB_02154923.jpg
Stručně o překážce
název ARM
Popis překážky

Překážka

ARM ELEVATOR

Popis překážky: Šplh na laně.  

Překážka může být plněna opakovaně. Překážka je splněna dotykem ruky úrovně, které je vyznačeno nebo zazvoněním rukou. Zpět musí závodník (závodnice) sešplhat zpět až dolů do stoje.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

RETRY: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • použít pouze jedno lano

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat více než jedno lano
  • jakákoliv vzájemná pomoc závodníků a dobrovolníků
  • seskakovat z lana
  • mužům používat ke šplhu lano určené pro ženy (juniory)
  • zvyšovat nástup na lano např. podložením