prekazky 01

AIX

  • 180210-020.JPG
  • Sedivy_Photography_FB_16145617.jpg
  • Gladiator_Milovice_18-40.jpg
Stručně o překážce
název AIX
Popis překážky

překážka AIX

Popis překážky: Ručkovací horolezecká boulder konstrukce s chyty a stupy.

První (nástupní) a poslední chyt jsou označeny barvou (páskou/zvonkem). Závodník (závodnice) musí překonat překážku za použití horolezeckých chytů a stupů.  

Překážku lze opakovat. Při nezdolání překážky následuje hendikep. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Druh a trasu hendikepu určí pořadatel podle lokality daného závodu. Při zdolávání překážky je nutné začít současně prvním (nástupním) chytem a stupem a ukončit dotykem posledního chytu nebo zazvoněním zvonku rukou.

 

VZÁJEMNÁ POMOC: ZAKÁZANÁ

HENDIKEP: ANO

RETRY: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- ke zdolání překážky použít pouze horolezecké stupy a chyty (viz. obrázek)

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat horní a boční hrany desky (konstrukce) překážky k jejímu zdolání

- jakákoli vzájemná pomoc závodníků

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země